Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві

Авторка: Фулей Тетяна Іванівна, к.ю.н., начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення Національної школи суддів України.

Роздаткові матеріали підготовлені для проведення серії семінарів для суддів адміністративних судів України щодо застосування практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), організованих Координатором проектів ОБСЄ, Проектом ЄС Твінінг «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні», Вищим адміністративним судом України та Національною школою суддів України.

У виданні наводяться основні положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, які є найбільш важливими при розгляді справ в порядку адміністративного судочинства, а також витяги з окремих рішень ЄСПЛ, які ілюструють конвенційні положення щодо права на справедливий суд (стаття 6), права власності (стаття 1 Першого протоколу), права на повагу до приватного і сімейного життя (стаття 8), свободи думки, совісті і релігії (стаття 9), свободи вираження поглядів (стаття 10), свободи зібрань та об’єднань (стаття 11) та також права на вільні вибори (стаття 3 Першого протоколу до Конвенції). З метою обговорення найбільш актуальних питань правозастосування та підвищення інтерактивності навчання щодо окремих питань наводяться також ситуативні завдання (для обговорення в малих групах) та приклади з національної практики.

Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві: Роздаткові матеріали. – К.:ВАІТЕ, 2013. – 56 с.

Завантажити

Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві