Звіт про діяльність Асоціації юридичних клінік України за 2016-2017 роки
Звіт про діяльність Асоціації юридичних клінік України за 2016-2017 роки

За різними оцінками в Україні діють від 40 до 300 юридичних клінік. Дані ці в більшості оціночні, що часто є чимось на зразок персонального бачення. Адже фактор існування юридичних клінік ще не став предметом жодного об’єктивного дослідження. Інформація міністерств освіти і юстиції з цього приводу1 виглядає надмірно оптимістичною, бо яких-небудь коректних аналітичних способів, крім прямого запиту у вишу ці інституції не мають. Дослідження індивідуальних аналітиків або виконуються не представниками руху, які викликають довіру2, або не ставились як ціль у дисертаціях представників руху юридичних клінік М.Лоджука та Н.Дубчак.

Тому впевнено стверджуємо, що єдиними об’єктивними даними про діяльність юридичних клінік є дослідження саме мережі юридичних клінік, що сьогодні уособлюються Асоціацією юридичних клінік України. У 2006 році Асоціація юридичних клінік України зазначала про існування 35 юридичних клінік3. Починаючи з 2013 року після відродження Асоціації було розроблено інструмент, який дозволяє більш об’єктивно оцінювати юридичні клініки: Реєстр юридичних клінік України, що готується до кожного щорічного з’їзду Асоціації. Цей документ публікується щорічно. У 2014 році він налічував 57 юридичних клінік, у 2016 – 47. На З’їзд юридичних клінік у 2017 році подали свої анкети 60 юридичних клінік, тому по-суті це і є сьогоднішня кількість юридичних клінік в Україні.

Презентація Звіту АЮКУ 2017

Переглянути звіт

Звіт про діяльність Асоціації юридичних клінік України за 2016-2017 роки
X