Андрій ГАЛАЙ

Голова Асоціації

Галай Андрій Олександрович – магістр права, доктор юридичних наук, професор.

Має більш як п’ятнадцятилітній стаж викладацької діяльності, десять років досвіду керування правничими кафедрами національних вишів України.

Юридичною клінічною освітою займається з 1999 року, за цей час організував шість юридичних клінік у вишах переважно системи правоохоронних органів та сприяв інституційному розвитку юридичних клінік у всіх вишах системи МВС України. Тренер юридичного клінічного руху. Співавтор Інструменту з моніторингу стандартної якості діяльності юридичних клінік України (2017), Стандартів діяльності юридичних клінік України (2014) та Положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України (2006).

Спеціалізації у діяльності юридичних клінік: менеджмент юридичних клінік, навчальні компоненти юридичної клінічної освіти, спеціалізовані юридичні клініки, юридичні клініки типу streetlaw.

Має понад 270 публікацій, з них понад 100 – з тематики діяльності юридичних клінік.

+38 066 7442336

andrii.halai@gmail.com

А.Галай резюме

Обов’язки та повноваження:

1. Моніторинги і побудова моделей розвитку юридичних клінік за їх результатами.

 • Проведення моніторингів юридичних клінік на основі апробованих підходів якості
 • Супроводженням результатів моніторингів, спрямованих на розвиток оцінених юрклінік

2. Вплив юридичних клінік на врядування у місцевих громадах, у яких вони діють

 • Отримання гранту (подання заявки/вок; приєднання в якості оплачуваного співвиконавця до грантів інших організацій) щодо участі юрклінік/и у розвитку врядування у місцевих громадах
 • Оприлюднення дослідження моделі  участі юридичних клінік у врядуванні у місцевих громадах

3. Впровадження інституту сталого партнерства АЮКУ (спільно з виконавчим директором)

 • Наявність результатів співпраці мережі юридичних клінік з принаймні 2 системними недержавними партнерами
 • Наявність видимих результатів співпраці з державними партнерами АЮКУ

 

Юлія ЛОМЖЕЦЬ

Виконавча директорка Асоціації

Ломжець Юлія Вікторівна – кандидат політичних наук, доцент.

Має п’ятнадцятирічний стаж викладацької та наукової діяльності.

Член Правління Асоціації юридичних клінік України. В юридичному клінічному русі з 2013 року. Завідувач юридичної клініки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доцент кафедри морського та господарського права.

Бере участь в діяльності робочої групи Миколаївської міської ради з питань підготовки пропозицій щодо створення спеціалізованої установи з надання безоплатної правової допомоги у м. Миколаєві. Є одним із розробників Системи оцінювання якості діяльності юридичних клінік та Стратегічного плану діяльності АЮКУ на 2018-2020 рр.

Спеціалізація у діяльності юридичних клінік: правове регулювання діяльності юридичних клінік, організація роботи юридичної клініки, система оцінювання якості діяльності юридичних клінік.

+38 093 4750084
ylomzhets@gmail.com

Резюме Ломжець Ю.

Обов’язки та повноваження:

1. Відповідальність за впровадження Стратегічного плану АЮКУ на 2018-2020 рр

 • Досягнення рівня виконання 80% індикаторів стратегічного плану

2. Координація діяльності членів Правління

 • Досягнення принаймні 70% індикаторів виконання напрямів членів правління

3. Впровадження інституту сталого партнерства АЮКУ (спільно з головою)

 • Наявність результатів співпраці мережі юридичних клінік з принаймні 2 системними недержавними партнерами
 • Наявність видимих результатів співпраці з державними партнерами АЮКУ

Юлія МАТВЄЄВА

Менеджерка з розвитку освітнього компоненту Асоціаці

Матвєєва Юлія Іванівна – член правління Асоціації юридичних клінік України. У юридичному клінічному русі з 2002 року як викладач куратор, пізніше – як керівник юридичної клініки Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

Розробила у співавторстві навчальний курс “Юридичний практикум” для підготовки студентів до роботи у юридичній клініці. Ініціювала включення цього курсу до навчальної програми підготовки бакалаврів права як вибіркову навчальну дисципліну.

Є одним із розробників Стандартів діяльності юридичних клінік України, експертом та тренером програм з верховенства права та захисту прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Міжнародного фонду “Відродження”, Асоціації юридичних клінік України.

+38 050 6834994

julybirch@ukr.net

Обов’язки та повноваження:

1. Сприяння впровадженню юридичних клінік у навчальний процес ЗВО юридичного спрямування:

 • Організаційно-методична підтримка ЮК, які не є структурними підрозділами і в яких не відбувається викладання “Основ юридичної клінічної практики”
 • Розробка пропозицій щодо покращення навчального процесу в ЮК (на основі промоніторених ЮК)

2. Проведення першого українського навчального обміну викладачів-кураторів юридичних клінік. Створення першого регіонального пілотного проекту

 • Організація першого обміну
 • Аналіз позитивних та негативних аспектів
 • Представлення результатів АЮКУ

3. Організація та проведення заходу з питань якості навчального компоненту в ЮК (по можливості з донорською підтримкою, або долучившись до грантів інших організацій). Відповідальність за організацію та проведення освітніх заходів (навчальних шкіл, тренінгів, круглих столів і ін.), надання сприяння у методичному забезпеченні діяльності юридичних клінік, включенню спец. курсів у навчальний процес).

Микола УДОД

Менеджер з регіонального розвитку юридичних клінік

Удод Микола Васильович – член правління Асоціації юридичних клінік України, кандидат юридичних наук, доцент, тренер з юридичної клінічної освіти. У юридичному клінічному русі з 1996 року як керівник Центру практичного навчання юридичного факультету ДонНУ, який мав у своєму складі 25 спеціалізованих юридичних клінік, у тому числі імітаційних і “Практичного права”.

Підготував навчальні посібники “Практичне право” та Менеджмент юридичної практики, а також був співавтором інших навчальних посібників з організації діяльності юридичних клінік в Україні.

Є одним із засновників Асоціації юридичних клінік України та Фундації юридичних клінік України. з 2010 р – голова Донецького осередку Асоціації українських правників. Член Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції в Донецькій області. Директор ГО Фонд “Правова просвіта”. Один з розробників Стандартів діяльності юридичних клінік України. Керівних числених проектів з розвитку юридичного клінічного руху, підтримуваних Пітсбурзьким та Джорджтаунським університетами, PILI, COLPI, USAID, ABA ROLLI, ОБСЄ, МФ “Відродження”, PSEP  та іншими міжнародними організаціями.

+38 066 7066774

probono.donetsk@gmail.com

Обов’язки та повноваження:

1. Побудова і апробація моделі системної регіональної співпраці юридичної клініки з традиційними місцевими партнерами на базі юридичної клініки Донецького національного університету ім. Василя Стуса

 • Існування системних заходів співпраці з місцевими партнерами надання безоплатної правової допомоги та правопросвіти (в т.ч. БПД, недержавний правозахист, юридичний бізнес, суди, правоохоронні органи)
 • Впровадження (існування видимих спроб впровадження) юридичних клінік у місцевих вишах Вінницької та Хмельницької обл.
 • Оприлюднення тексту дослідження моделі регіональної співпраці юрклініки з партнерами правозахисту і правопросвіти.

Марія ЦИП’ЯЩУК

Менеджерка з комунікаційного напрямку роботи Асоціації

Цип’ящук Марія Богданівна – магістр права, викладачка, членкиня Правління Асоціації юридичних клінік України з 2015 р.

У клінічному юридичному русі з 2004 року, спочатку – як консультантка юридичної клініки “Pro Bono” Національного університету “Острозька академія”, а з 2009 року – її керівник; переможниця Національної Олімпіади юридичних клінік України з консультування клієнтів (2009 р.); брала участь у Міжнародних змаганнях з консультування клієнтів ім. Брауна-Мостена (2009 рік – учасниця; 2011, 2015, 2018 р. – тренерка, національний представник); організаторка Національної Олімпіади у 2015, 2016, 2017 та 2019 роках.

Окрім діяльності в юридичній клініці, займається правозахисною практичною діяльністю.

+38 097 7034855
masherko@yahoo.com

Ципящук М. Резюме

Обов’язки та повноваження:

1. Відповідальність за впровадження Комунікаційної стратегії: 

 • Здійснено Інформаційний супровід усіх публічних заходів, які організовує АЮКУ.
 • Досягнуто рівень виконання 80% індикаторів Комунікаційної стратегії.

2. Координація ведення та наповнення сайту Асоціації, її інших зовнішніх комунікаційних інструментів:

 • сформована і ухвалена внутрішня новинна політика щодо розміщення новин на ресурсах АЮКУ в соц.мережах; 
 • не менше двох разів на тиждень публікуються дописи на комунікаційних ресурсах АЮКУ;
 • щотримісяці формується та розсилається дайджест огляду активностей юридичних клінік за результатами публікацій їхніх новин у соц.мережах.

3. Налагодження інструментів внутрішньої комунікації мережі:

 • у відповідних розділах сайту (“Консультації ЮК” та “Новини ЮК”) розміщуються щомісяця не менше, як по одній консультації та по одній новині від не менш, як 25 юрклінік.

4. Розробка та впровадження айдентики Асоціації:

 • оновлена айдентика АЮКУ 

Наталія ЦЮПРИК

Відповідальна за розвиток правопросвітніх програм

Наталія Цюприк  – членкиня правління Асоціації юридичних клінік України з грудня 2018 року. У юридичному клінічному русі з 2010 року – здійснює керівництво юридичної клініки «Захист» навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ, забезпечує проведення правопросвітньої роботи серед населення та надання безоплатної правової допомоги.

10 років займалася викладацькою діяльністю, викладачка адміністративного права та процесу.

8 років перебуває на посаді старшого наукового співробітника, здійснює організацію та проведення наукових, навчально-методичних та виховних заходів здобувачів вищої освіти академії, є керівником наукових проектів та методичних розробок.

 

+38 067 780-37-58

tsiyprik@ukr.net

Н. Цюприк. Резюме

Обов’язки та повноваження:

1. Розвиток правопросвітнього напряму у мережі юридичних клінік

 • Побудова моделі регіональної співпраці щодо тематики правопросвіти за участю не менш як трьох юридичних клінік
 • Грантова активність у напрямі правової просвіти (подання заявки/вок; приєднання в якості оплачуваного співвиконавця до грантів інших організацій) 
 • Проведення публічного регіонального заходу (конференції/круглого столу/панельної дискусії) щодо напряму правової просвіти юридичних клінік

 

Тетяна ШОЛКОВА

Відповідальна за побудову сталої співпраці з професійними правничими об'єднаннями та юридичним бізнесом

Тетяна Шолкова – членкиня правління Асоціації юридичних клінік України з грудня 2018 року. У юридичному клінічному русі з 2003 року, організувала роботу 3-х юридичних клінік в Університетах м. Києва

15 років займається викладацькою діяльністю на кафедрі фінансового права Навчально-наукового інституту права Університету Державної фіскальної служби України. Взяла участь в організації більше 80 науково-практичних заходів;

Була головною організаторкою Національної Олімпіади з консультування клієнтів 2018, що проводилась в Університеті ДФС України в м. Ірпінь. Окрім того, підготувала команду переможницю Національної Олімпіади з консультування клієнтів 2017 м. Острог та представляла з командою Україну на щорічних Міжнародних змаганнях з консультування клієнтів ім. Мостена – Брауна в Англії 2017 році. Підготувала команду, яка зайняла 2 місце на Всеукраїнських судових дебатах з трудового права 2018 рік;

Також Тетяна Шолкова входила до робочих груп по розробці всіх основоположних нормативних документів, чим керується Асоціації юридичних клінік України (Стандарти діяльності ЮК 2014, Інструменту оцінювання юридичних клінік (АЮКУ, USAID, МФВ), Стратегічний план АЮКУ на 2016-2018 рік).

+38 050 906-78-30

tb.sholkova@gmail.com

Т. Шолкова Резюме

Обов’язки та повноваження:

1. Впровадження оптимальної моделі співпраці з представниками юридичних професійних об’єднань та юридичного бізнесу:

 • Розроблено і схвалено концепцію співпраці АЮКУ з представниками юридичних професійних об’єднань та юридичного бізнесу.

2. Налагоджено системну співпрацю з професійними правничими об’єднаннями та юридичним бізнесом:

 • За участі відповідальної укладено договори про співпрацю з не менш ніж з двома партнерами-представниками юридичних професійних об’єднань та/або юридичного бізнесу. Договори передбачають заходи за участю групи юрклінік та АЮКУ. Якщо заходи заплановані у поточному періоді – щодо більшості з них є підтвердження про проведення.
 • Проведення двох системних (не менш ніж двічі на рік) заходів з однаковими партнерами (з числа представників юридичних професійних об’єднань чи юридичного бізнесу) за участю представників різних юрклінік та АЮКУ (правління), що стало наслідком зусиль відповідальної.
X