Науково-практичний коментар Кодексу України з процедур банкрутства на допомогу клініцистам
Науково-практичний коментар Кодексу України з процедур банкрутства на допомогу клініцистам

Напевне ви вже знаєте, що з 21 жовтня 2019 року в нашій країні введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства (далі Кодекс), який встановлює правові механізми врегулювання боргів боржника, не здатного виконувати свої зобов’язання перед кредиторами. Цей Кодекс не тільки увібрав у себе попередньо напрацьований досвід правового регулювання відносин неплатоспроможності та банкрутства, а й пропонує українському суспільству нові правові механізми / правові інструменти регулювання боргових відносин, використовуючи сучасні підходи. Передусім слід звернути увагу на розширення кола суб’єктів банкрутства – врегульовувати свої борги тепер можуть будь-які юридичні особи (за деякими винятками, прямо передбаченими в Кодексі), пересічні фізичні особи та фізичні особи – підприємці.

Ризик втратити свою платоспроможність, опинитися в складному фінансовому становищі існує завжди і для всіх, тож не можна виключати ймовірність ініціювання щодо неплатоспроможного боржника судового провадження з метою розв’язання його боргів. З огляду на це, популяризація знань щодо правового порядку вирішення проблем неплатоспроможності та банкрутства є надзвичайно важливою справою правників і має неабияке значення для кожного члена нашого суспільства. Треба мати об’єктивне уявлення та розуміння, що врегулювання боргів боржника (юридичної особи, фізичної особи) перед кредиторами – це запорука економічної (фінансової) стабільності не лише боржника та його кредиторів, а й в цілому стабільності та національної безпеки України та її громадянського суспільства.

Інститут права «банкрутство» називають цивілізованим (в розумінні «законним») способом розв’язання фінансових проблем боржника. Як відбувається врегулювання боргів на законних засадах? – в Україні в судовому порядку – суд господарської юрисдикції за установленими Кодексом правилами відкриває провадження у справі про банкрутство боржника – юридичної особи або справу про неплатоспроможність фізичної особи / фізичної особи – підприємця. Головною метою такого провадження є відновлення платоспроможності боржника і водночас задоволення вимог кредиторів.

Саме з такої позиції – популяризації знань про неплатоспроможність та банкрутство – хочу представити Науково – практичний коментар Кодексу України з процедур банкрутства як джерело, яке допоможе отримати вам ґрунтовні знання про способи, як відновити свою платоспроможність, вийти зі стану фінансової неспроможності, вирішити інші проблеми. Коментар підготовлений авторським колективом науковців та адвокатів–практиків з ініціативи та під егідою Адвокатської компанії «NOBILI».

Коментар норм Кодексу дозволить вам:

  • зрозуміти мету та необхідність правового регулювання відносин у сфері неплатоспроможності та банкрутства та чому держава втручається в цей процес, встановивши судовий контроль за перебігом справи про банкрутство боржника – юридичної особи чи справи про неплатоспроможність фізичної особи;
  • опанувати правові механізми / інструменти, за допомогою яких відбувається врегулювання боргів боржника в процедурі банкрутства;
  • зрозуміти відмінність передбачених Кодексом правових механізмів / інструментів для врегулювання боргів юридичної особи та фізичної особи;
  • з’ясувати багато інших питань, що стосуються банкрутства / неплатоспроможності ;
  • зрештою зберегти свою репутацію в діловому світі чи в житті звичайної людини.

Разом з тим, слід розуміти, що звільнення від боргів в банкрутстві / неплатоспроможності може мати й певні негативні наслідки для боржника. Такі наслідки теж є предметом розгляду / роз’яснення в Коментарі до Кодексу – його авторами до читача доводиться важлива думка, що правові механізми та інструменти, запроваджені Кодексом,  не варто сприймати як панацею, як ліки від усіх хвороб боржника, що причини своїх фінансових негараздів слід обов’язково виявляти, ретельно їх аналізувати, аби знову не потрапити в скрутне фінансове становище. І Коментар в такому разі стане в нагоді.

Коментар Кодексу містить не тільки глибокий науковий аналіз законодавства про банкрутство, а й аналіз судової практики, що вже склалася з часу введення Кодексу в дію – і в цьому передусім вбачається цінність здійсненої авторами праці, результатом якої вже є такі здобутки, як:

  • поширення знань про наявність в Україні правового порядку врегулювання боргів неспроможного боржника, який втратив здатність виконання взятих на себе зобов’язань перед кредиторами;
  • поширення результатів судової практики (до якої, на жаль, не завжди мають доступ пересічні українці – фізичні особи), здійснення наукового аналізу цієї практики;
  • в більш глобальному вимірі – підготовкою та оприлюдненням цього Коментаря авторський колектив сприяє долученню України до сучасних світових правових практик регулювання відносин неплатоспроможності та банкрутства, а це згодом неодмінно матиме наслідком входження України в ринкове господарство світу, набуття нею статусу рівноправного члена світового співтовариства.

В передмові до Коментаря визначено широке коло користувачів, на яких він розрахований, і в тому числі на здобувачів вищої юридичної освіти, які можуть займатися та займаються правопросвітньою діяльністю для населення країни. І це підтверджується, зокрема, тим, що до Правничої клініки Національного університету «Києво-Могилянська академія» звертаються для отримання правової допомоги клієнти – фізичні особи, які заборгували своїм кредиторам (банки, інші фінансові установи) значні суми і не знають, як ці борги погасити. І анонсований в цьому дописі Коментар до Кодексу стає в нагоді студентам-консультантам.

Тож, від студентів-консультантів та колективу Правничої клініки НаУКМА хочу висловити вдячність Авторському колективу Науково-практичного коментаря Кодексу України з процедур банкрутства (Видавництво ТОВ «Сігматрейд», 2022 р.) за можливість користуватися якісним Коментарем до Кодексу під час надання консультаційних правових висновків клієнтам Клініки, здійснювати правопросвітню діяльність для населення, яка є важливою складовою частиною діяльності Клініки.

  Цей матеріал не має рекламного характеру.

Авторка матеріалу
Ольга Михайлівна Лобач,
викладач-куратор Правничої клініки НУ «Києво-Могилянська академія»,
к.ю.н., доцент

Науково-практичний коментар Кодексу України з процедур банкрутства на допомогу клініцистам
X