Конвалідація як існтрумент захисту прав та інтересів громадян на окупованих територіях
Конвалідація як існтрумент захисту прав та інтересів громадян на окупованих територіях

«Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави» – говорить стаття 3 Конституції України. В умовах повномасштабної війни та окупації значної частини території України це положення Основного Закону набирає особливо важливого значення, а його реалізація вимагає значних зусиль і добре продуманих механізмів.

Під тиском окупаційної влади й попри всі складні обставини, життя на окупованих територіях триває. Люди народжуються, помирають, працюють, розпоряджаються своєю власністю, стають сторонами різних правовідносин. Тому завдання нашої держави – це  забезпечення нормальної реінтеграції людей з окупованих територій до правової площини України.

Комплекс заходів, які здійснює Українська держава для деокупації та реінтеграції окупованих територій називається – перехідний період.

Одним із найважливіших заходів, що входить до перехідного періоду і виступає інструментом захисту прав та інтересів громадян на окупованих територіях є конвалідація.

Для українського законодавства «конвалідація» – термін не новий. У контексті цивільного права, він означає надання нікчемному правочину юридичної сили з моменту його укладення. Станом на тепер «конвалідація» набула дещо ширшого значення, оскільки увібрала в себе випадки визнання дійсними ширшого кола правочинів. Суть цього терміну тепер формулюється не стільки актами законодавства, скільки фактичними подіями, а його застосування відшліфовується судовою практикою з відповідною аргументацією. Простими словами це означає те, юридичний факт, що мав місце, або правочин, який був вчинений (під впливом воєнних подій) у дещо деформованому вигляді, ніж того вимагає закон – може бути визнаний дійсним, а разом з тим – тягнутиме за собою настання всіх наслідків. 

Важливим орієнтиром у застосуванні конвалідації виступає роз’яснення щодо переліку, обсягу та процедури правочинів, до яких може бути застосована конвалідація, надане Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Перша сфера відносин стосується реалізації права власності. Визначається, що за фізичними та юридичними особами зберігається право власності, інші речові права на майно, в тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Право власності на майно, у тому числі на нерухоме (включаючи земельні ділянки) зберігається також за державою, територіальними громадами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

Визначено, що фізичні особи та суб’єкти господарювання звільняються від плати за землю (земельний податок та орендна плата) за земельні ділянки територіальних громад, які знаходяться  на лінії розмежування; є забрудненою (у в результаті воєнних дій) територією чи розташовані на тимчасово окупованих територіях.

На цей момент у Єдиному державному реєстрі судових рішень (далі – ЄДРСР) у період з 24.02.2022 й до сьогодні вже з’явилося декілька яскравих прикладів застосування вищеназваних приписів. Пропоную розглянути один із них.

Справа  №640/13387/22. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 листопада 2022 року. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УТЛ» звернулось Суду з позовом до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, у якому просило суд:

– визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення, яким збільшено суму грошового зобов`язання, що за результатами податкового періоду березень, квітень 2022 року підлягає сплаті платником податку до бюджету, та становить 88 677,52 грн.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказував на протиправність оскаржуваного податкового повідомлення-рішення з огляду на те, що Законом України №2120-ІХ внесенні зміни до Податкового кодексу України, якими зокрема, звільнено від оподаткування земельні ділянки, які знаходяться на територіях, на яких ведуться бойові дії, у зв`язку з чим позивачем правомірно подано уточнюючу податкову декларацію з земельного податку, якою зменшено розмір податкового зобов`язання з березня 2022 року.

Представником відповідача подано відзив на позовну заяву, в якому заперечено проти задоволення позовних вимог з посиланням виключно на положення Податкового кодексу України без врахуванням внесених змін та враховуючи обов`язок платників податків сплачувати самостійно задекларовані податкові зобов`язання.

Суд аргументував свою позицію так: 

Суд звертає увагу учасників справи на той факт, що з 24 лютого 2022 року територія міста Києва та Київської області була територією на якій ведуться (велися) бойові дії.

В подальшому, наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року №75 затверджено Перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня 2022 року, в яких відсутнє місто Київ та Київська область, що свідчить про їх звільнення від окупантів.

Оскільки на території міста Києва, де розташована ділянка позивача, велися бойові дії, що підтверджується інформацією з відкритих джерел, крім того, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів лише 02 квітня 2022 року, що також свідчить про проведення бойових дій на території міста Києва та Київської області.

Подане рішення є яскравим прикладом того, як норми конвалідації застосовуються на практиці і наскільки важливу роль вони відіграють у захисті прав громадян. Слід зазначити також те, що територіальна дія цих норм постійно змінюється, ситуація на фронті розвивається швидко, деякі території звільняються, деякі землі навпаки переходять у статус тимчасово окупованих. Знайти актуальний на конкретний день перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або перелік тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації – неможливо, тому судам доводиться докладати значних зусиль для визначення приналежності конкретної земельної ділянки до такої, на яку поширюється дія норм конвалідації.

 Наступна сфера відносин стосується особистого життя і охоплює випадки народження, смерті, одруження, розлучення тощо. Україна у цьому аспекті активно використовує принцип міжнародного права «Намібійські винятки», згідно з яким документи, видані окупаційною владою мають братися до уваги, якщо їх нехтування веде за собою серйозні порушення або обмеження прав громадян. Так, наприклад, якщо окупаційна влада була присутня на певній території досить довгий час – то документи, видані нею, що стосуються реєстрації народження, смерті чи шлюбу – будуть в подальшому визнаватися Україною.

Суди України активно використовували цей принцип при розгляді справ, починаючи з 2015 року. ЄДРСР рясніє численною кількістю поданих заяв про встановлення юридичного факту, що мав місце на окупованій території, левова частка з них – це факт народження дитини, та факт смерті особи. Аналіз цих справ дозволяє вважати, що суди майже у всіх випадках такі заяви задовольняють, аргументація при цьому майже ідентична.

Прикладом може виступати Рішення від 14.10.2022 Дзержинський районний суд м. Харкова у справі № 638/5699/22, у якому суд задовільнив заяву  про встановлення факту народження дитини на тимчасово окупованій території України, посилаючись на: 

Частини 2,3,4 ст.9 Закону України «Про забезпеченняправ і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» , де передбачено, що будь-які органи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території. При цьому Суд врахував, що  для проведення державної реєстрації народження на території України є об`єктивні перешкоди, а також взяв до уваги місце і дату народження дитини. 

 Особлива увага законодавця приділена конвалідації заповітів до деокупації.Визначається, що заповіти, посвідчені на тимчасово окупованих територіях нотаріусами, чиї повноваження визнані окупаційними адміністраціями російської федерації, після смерті заповідача  можуть бути визнані судом дійсними в порядку, встановленому Цивільним кодексом України.

Слід розглянути також призупинення виплат по кредитах фізичних осіб та списання кредиту на житло чи транспортні засоби, що були знищені внаслідок війни, що передбачено ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» від 01.12. 2022р.

І хоч закон щойно набрав юридичної сили ( 28.01.2023) у ЄДРСР вже зареєстрована справа, що напряму підпадає під сферу дії Закону.

Справа №905/942/22, що знаходиться на розгляді у Господарському суді Донецької області. 

Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», м. Київ звернулося до Господарського суду Донецької області з позовом до ТОВ «ЕКО-ФАРМ №1», м. Маріуполь про стягнення солідарно заборгованості за кредитом; та заборгованості за відсотками з користування кредитом.

Відповідач у відзові посилається, зокрема, на Закон від 01.12.2022 , який визначає чіткий алгоритм дій як для кредиторів, так і для позичальників, на яких мали вплив воєнні дії та тимчасова окупація територій України, відповідно до якого У період дії в Україні воєнного стану, та протягом 90 днів після його припинення чи скасування, позичальник має право звернутися кредитора  із заявою про призупинення сплати грошового зобов`язання (основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів). 

Досліджуючи матеріали справи, Суд виніс ухвалу про витребування деяких документів, з метою перевірки, відповідності майна визначеним у Законі ознакам. 

 Окремо слід звернути увагу на процедуру конвалідації правочинів після деокупації.  Конвалідацію правочинів, вчинених на території тимчасово окупованого населеного пункту, після його деокупації здійснюють комісії з конвалідації. Також зазначається, що конвалідація є адміністративною послугою та здійснюється на безоплатній основі. Міністерство, з метою розвантажити суди та полегшити життя громадянам, пропонує спростити визнання та використання документів за принципом «Намібійські випадки» до позасудової процедури. З метою удосконалення конвалідації державою утворена Національна комісія з конвалідації. Це – орган, що уповноважений переглядати заяви від осіб, чиїх прав або інтересів стосується правочин, рішення регіональних комісій з конвалідації, в тому числі щодо відмови у її  здійсненні.

Отже, конвалідація – це надважливий механізм реінтеграційної політики,  який ще потребує уваги законодавця, з метою певного удосконалення, але вже виступає гарантом у сфері забезпечення прав та охоронюваних інтересів громадян і широко застосовується в судовій практиці.

Авторка консультації
студентка 4 курсу, клініцистка НЛ “Правнича клініка” НаУКМА
Дмитриченко Катерина

Конвалідація як існтрумент захисту прав та інтересів громадян на окупованих територіях

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X