Яким чином можна отримати «податкову знижку» за навчання в Україні?

Яким чином можна отримати «податкову знижку» за навчання в Україні?

На сьогодні в Україні навчання стає все більш складним та дорожчим. Кількість бюджетних місць зменшується, а суми контрактів зростають.  Але в нашій державі є встановлена законом можливість повернути частину податку з суми, сплаченої за кожний навчальний рік, так звана «податкова знижка». Держава зобов’язується відшкодувати витрачені кошти на оплату навчання в дошкільних, позашкільних закладах,  закладах загальної середньої освіти,  професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

Основні питання даної процедури:

 1. Хто та за який період повертає гроші за навчання?

Гроші за навчання в Україні повертає Державна фіскальна служба за вашим місцем реєстрації. Згідно до ст. 166 Податкового  кодексу, платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Наприклад, у 2019 році можливо повернути гроші ЛИШЕ за 2018 рік.

 

 1. Хто може звернутись до органів ДФС?

До органів ДФС може звернутись сам студент (якщо він має офіційний заробіток з якого сплачує податки) або його член сім’ї першого ступеня спорідненості (мати, батько, дружина/чоловік).

Особа, що хоче отримати виплату повинна відповідати наступним критеріям:

 • мати громадянство України та ІПН (ідентифікаційний код);
 • не бути приватним підприємцем;
 • розмір річної заробітної плати повинен бути вище суми податкової знижки (враховується заробітна плата із вирахуваннями ЄСВ, обов’язкових страхових Накопичувального фонду та до недержавного пенсійного фонду);
 • оформити знижку необхідно до кінця податкового року, наступного за звітним. Наприклад, у 2019 році податкова знижка буде враховувати витрати понесені на навчання в 2018 році, а в 2020 році за 2019 рік.

 

3.Які документи для цього потрібні?

 1. Паспорт;
 2. ІПН (ідентифікаційний код);
 3. Декларацію про майновий стан і доходи;
 4. Довідку про заробітну плату (за формою № 3);
 5. Копію договору з навчальним закладом;
 6. Копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за навчання;
 7. Документи, що підтверджують ступінь споріднення (якщо за навчання сплачують батьки, то потрібно надати свідоцтво про народження дитини, якщо на податкову знижку претендує чоловік або дружина – свідоцтво про шлюб);
 8. Заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування.

 

Згідно статті 179 Податкового кодексу України у разі ухвалення Вам компенсації за навчання, кошти будуть переведенні на Ваш банківський рахунок протягом 60 днів після надходження пакету документів.

Підготував консультацію Михайло Галла

Що робити, якщо з вашої картки зникли гроші?

Що робити, якщо з вашої картки зникли гроші?

Відповідно до п. 6 Розділу VI Постанови правління НБУ «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів», після виявлення факту втрати банківської карти або появи підозри, що за вашим рахунком були проведені платежі, які ви не робили, негайно повідомте про це банк. До моменту повідомлення користувачем банку ризик збитків від здійснення операцій та відповідальність несе користувач. А з часу повідомлення банку ризик збитків від здійснення операцій несе вже банк.
Банк, який випустив банківську картку, отримавши повідомлення або заяву про втрату банківської картки або ж про платежі, яких власник картки не виконував, зобов’язаний:

✓ Ідентифікувати користувача,
✓ Зафіксувати обставини ситуації,
✓ Зафіксувати дату, годину та хвилини його звернення.

Відповідно до п. 10 Розділу VI Постанови правління НБУ «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» банк зобов’язаний негайно зупинити здійснення операцій з використанням банківської картки. Залишок коштів на рахунку за доручення власника рахунку перераховується на інші рахунки або видається готівкою.
Банк зобов’язаний розглядати заяви або повідомлення користувача, які стосуються використання банківської картки або незавершеного переказу, ініційованого з його допомогою у строк, установлений договором. Однак цей термін не може перевищувати строку, передбаченого Законом України «Про звернення громадян» для розгляду звернень скарг громадян. При цьому банк має надати постраждалому клієнту можливість одержувати інформацію про хід розгляду заяви чи повідомлення і повинен повідомляти в письмовій формі про результати розгляду.

Банк має встановити ініціатора та правомірність переказу коштів. Доки ця процедура не буде проведена, банк має право не повертати на рахунок належного переказу. Водночас, слід зазначити, що всі ці процедури не можуть займати більше 90 календарний днів.
У разі встановлення неналежного переказу банк зобов’язаний переказати на рахунок постраждалого клієнта відповідну суму грошей за рахунок власних коштів. Окрім того, банк повинен сплатити пеню в розмірі 0,1 відсотка суми переказу за кожен день, починаючи від дня переказу до дня повернення відповідної суми на рахунок.

У випадку відмови банку повертати кошти на рахунок платника, постраждалий має право звернутися до суду за місцем розташування банку в порядку цивільного судочинства.

Юридична консультація щодо усунення від права на спадкування від студентки Правничої клініки НаУКМА

Юридична консультація щодо усунення від права на спадкування від студентки Правничої клініки НаУКМА

Студентка Правничої клініки НаУКМА Тетяна Подоляка надала консультативний висновок та проект позовної заяви щодо усунення від права на спадкування недостойного спадкоємця у справі, що надійшла до клініки.

Померла свекруха клієнтки, а старший син спадкодавиці не лише не здійснював догляду за нею, а також погрожував рідній матері, бажав її смерті, вимагав гроші, зловживав алкогольними напоями та наркотичними речовинами. Догляд за спадкодавицею здійснювала клієнтка (невістка спадкодавиці). Молодший син спадкодавиці (чоловік клієнтки) помер до відкриття спадщини. Клієнтка звернулася до клініки в інтересах доньок з метою реалізації їхньої можливості щодо спадкування за правом представлення (в порядку, передбаченому статтею 1266 Цивільного кодексу України). Також старший син спадкодавиці неодноразово робив її поручителем у кредитних договорах без її відома. Склад спадщини досі невідомий в частині обов’язків. У власності спадкодавиці перебував житловий будинок. 

Спадкоємцями першої черги, відповідно до статті 1261 Цивільного кодексу України, за законом є сини спадкодавиці. Клієнтка належить до четвертої черги спадкоємців як особа, що проживала зі спадкодавцем однією сім’єю протягом останніх п’яти років (відповідно до статті 1264 Цивільного кодексу України).

За загальним правилом, встановленим статті 1258 Цивільного кодексу України  право на спадкування за законом спадкоємці одержують почергово: кожна наступна черга спадкоємців за законом закликається до спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття.

Дата відкриття спадщини— смерть спадкодавиці __ серпня 2019 року.

Оскільки чоловік клієнтки помер до відкриття спадщини, тобто раніше за спадкодавицю, то у даній ситуації застосовуємо правило спадкування за правом представлення, тобто спадкоємцями ½ частини спадщини при спадкуванні за законом (частини свого батька) є онучки спадкодавиці (доньки клієнтки).

Нотаріус заводить спадкову справу на підставі заяви спадкоємців, яка подається протягом 6 місяців після відкриття спадщини, тобто до __ лютого 2020 року. Нотаріус, перш за все, з’ясовує склад спадщини, тобто всі права та обов’язки, належні спадкодавиці і на час смерті (відповідно до статті 1218 Цивільного кодексу України), в тому числі і належні боргові зобов’язання. Він має право доступу до банківської таємниці.

За наявності підстав, передбачених статтею 1224 Цивільного кодексу України суд усуває спадкоємця від спадкування, але потрібно надати усі можливі докази. Необхідно також доводити, що спадкодавиця потребувала допомоги саме від сина при можливості інших спадкодавців надати допомогу (лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ від 16.05.2013  № 24-753/0/4-13 «Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування»).

У подібній справі №  644/7044/15-ц  від 27 червня 2017 року Орджонікідзевського районного суду м. Харкова було усунено від права спадкування двох синів померлого, оскільки догляд за тяжкохворим спадкодавцем здійснювала виключно дружина. Позивачем (дружиною) за основним позовом суду доведено, шляхом надання належних  та допустимих доказів, ті обставини, що протягом року  до   дати смерті спадкодавця, він постійно перебував  на лікуванні як в стаціонарах медичних закладів так і під наглядом лікарів за місцем проживання, на лікарняному, за станом здоров’я потребував стороннього побутового догляду, постійного прийому лікарських препаратів, самостійно себе обслуговувати не міг, допомогу як фізичну так і матеріальну отримував лише від дружини, позивача за  основним позовом, від дітей жодного виду ( матеріальної, фізичної, моральної, побутового догляду)  допомоги не отримував.

При задоволенні позову кожна з доньок клієнтки (онучки спадкодавиці) зможе отримати у власність 1/2 будинку. За наявності боргових зобов’язань треба буде також написати позов про оспорення договорів поруки, оскільки спадкодавиця не знала про те, що її без її відома робив поручителем у кредитних договорах старший син.

Порада(ди) клієнту відповідно до його звернення.

 1. Звернутися до нотаріуса із заявою про відкриття спадкової справи та видачу свідоцтв про право на спадщину на ім’я доньок. На цій підставі буде заведено спадкову справу.
 2. Звернутися до суду з позовом про усунення  від права спадкування (проект позовної заяви додається).

Консультацію надала студентка Правничої клініки НаУКМА Тетяна Подоляка

Як оскаржити рішення пенсійного органу про призначення пенсії в адміністративному порядку?

Як оскаржити рішення пенсійного органу про призначення пенсії в адміністративному порядку?

Якщо пенсіонер не погоджується з рішенням пенсійного органу про призначення, перерахунок, відмову в перерахунку або переведенні з одного виду пенсії на інший, він може оскаржити таке рішення до органів Пенсійного Фонду вищого рівня.

У разі якщо громадянин вважає, що орган, який призначає пенсію, прийняв рішення, що суперечить законодавству про пенсійне забезпечення або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, громадянин має право оскаржити таке рішення в органі Пенсійного Фонду вищого рівня.

Скарга на рішення органу, який призначає пенсії, подається громадянином особисто або законним представником відповідно до законодавства або представником, що діє на підставі виданого йому доручення, засвідченого нотаріально.

     !!! Подання скарги не позбавляє заявника права звернутися до суду з позовною заявою відповідно до чинного законодавства.

Скарга на рішення управління Пенсійного Фонду в районах, містах, районах у містах, а також об’єднаних управлінь подається до головних управлінь Пенсійного Фонду. Рішення регіональних органів Пенсійного Фонду оскаржуються до Пенсійного Фонду. Скаргу потрібно супроводжувати документами, які свідчать про прийняття неправильних рішень.

Скарга може бути подана до органу Пенсійного Фонду вищого рівня протягом одного року з моменту прийняття рішення, але не пізніше ніж за один місяць з моменту ознайомлення заявника з прийнятим рішенням. Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом Пенсійного Фонду, що розглядає скаргу.

     У скарзі зазначають:

 • прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника;
 • найменування органу Пенсійного Фонду, яким прийнято рішення;
 • суть вимоги;
 • інформацію про оскарження рішення органу Пенсійного Фонду в суді (у разі оскарження рішення).

Скарга має бути викладена у письмовій формі і підписана заявником із зазначенням дати. Скарга надсилається до органу Пенсійного Фонду поштою або передається заявником особисто.

Скарга, оформлена без дотримання цих вимог, не дає можливості розглянути її і повертається заявнику з відповідними обґрунтуваннями не пізніше ніж через десять днів з дня її отримання.

За потреби заявник може подавати й інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду йому повертаються.

Якщо питання, порушені у скарзі, отриманій органом Пенсійного Фонду, не належать до його повноважень, то така скарга у термін не більше п’яти робочих днів пересилається за належністю відповідному органу або посадовцю, про що повідомляють заявника.

     !!! Не розглядаються повторні звернення одним і тим ж органом Пенсійного Фонду від одного і того ж заявника з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, про що виноситься рішення про припинення розгляду такого звернення і повідомляється заявника.

У разі якщо орган Пенсійного Фонду надсилає заявникові рішення про повне або часткове незадоволення його скарги, такий заявник має право звернутися з повторною скаргою до органу Пенсійного Фонду вищого рівня протягом терміну, визначеного для оскарження рішень органів ПФУ.

     Розгляд скарг органом ПФУ

Орган Пенсійного Фонду зобов’язаний прийняти мотивоване рішення і надіслати його у термін не більше одного місяця з дня надходження скарги на адресу заявника поштою або надати йому під підпис.

Якщо у місячний термін вирішити порушені в скарзі питання неможливо, орган Пенсійного Фонду може прийняти рішення про продовження термінів розгляду скарги заявника, про що слід письмово повідомити заявника до закінчення тридцятиденного терміну. При цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати сорока п’яти днів.

     Орган Пенсійного Фонду при розгляді скарги заявника перевіряє законність і обґрунтованість рішення, що оскаржується, і приймає одне з таких рішень:

 1. залишає скаргу без задоволення;
 2. повністю або у певній частині задовольняє скаргу. У разі повного або часткового задоволення скарги органу, що призначає пенсії, даються розпорядження про вчинення відповідних дій.

Рішення щодо розгляду скарги заявника приймає керівник відповідного органу Пенсійного Фонду  (або його заступник відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок Великої Вітчизняної війни розглядаються відповідно Головою правління Пенсійного Фонду, начальниками регіональних органів Пенсійного Фонду особисто.

Рішення про результати розгляду скарги оформляється відповідно до вимог законодавства про мови. Рішення оформляється на бланку органу Пенсійного Фонду, який розглядав скаргу.

У разі незгоди заявника з прийнятим рішенням воно може бути оскаржене до органу Пенсійного Фонду  вищого рівня або в судовому порядку.

Рішення вважається надісланим (врученим) заявникові, якщо його вручено під підпис або надіслано листом на адресу за місцем проживання заявника.

Інформація, що стала відома посадовцям органів Пенсійного Фонду під час розгляду скарг, є службовою і не підлягає розголошенню.

     Розгляд скарг Комісією при ПФУ

За бажання особи скарга може бути розглянута Комісією з питань розгляду скарг громадян на рішення органів Пенсійного фонду України про пенсійне забезпечення, утвореною при Пенсійному фонді України або при регіональних органах Пенсійного фонду України.

! Рішення Комісії, прийняте щодо розгляду скарги, має рекомендаційний характер.

Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється при головному управлінні Пенсійного фонду України  у складі не менше п’яти осіб. Персональний склад Комісії затверджується наказом головного управління.

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

Головою Комісії за посадою є керівник структурного підрозділу головного управління, відповідального за організацію роботи з пенсійного забезпечення. У роботі Комісії можуть брати участь за погодженням із правом дорадчого голосу представники органів праці і соціального захисту населення, представники громадських організацій ветеранів та пенсіонерів, представники територіальних об’єднань організацій профспілок та працедавців.

Основні завдання Комісії: розгляд скарг громадян; внесення рекомендацій начальникові головного управління або іншій особі, уповноваженій приймати рішення за результатами розгляду скарги.

     На засіданні Комісії приймається одне з таких рішень:

 • рекомендувати задовольнити скаргу;
 • рекомендувати відмовити в задоволенні скарги;
 • рекомендувати привести матеріали пенсійної справи особи у відповідність до норм чинного законодавства у разі виявлення помилок в обчисленні пенсії, про які йдеться у скарзі.

Рішення Комісії оформляється протоколом, що його підписує головуючий на засіданні, і протягом 2-х робочих днів надається керівникові.

 

Як зареєструвати право власності на житловий будинок, збудований до 05.08.1992 року?

Як зареєструвати право власності на житловий будинок, збудований до 05.08.1992 року?

Спонсор новенької консультації – журнал звернень клієнтів юридичної клініки

За рік почастішали звернення щодо неможливості спадкування майна у зв’язку з відсутністю правовстановлюючого документу.

Сьогодні команда юридичної клініки пропонує Вам ознайомитися з адміністративним порядком вирішення даного питання.

Для державної реєстрації права власності на збудований до 5 серпня 1992 року, необхідно звернутися у ЦНАП та подати наступні документи:

 • паспорт громадянина України та картку платника податків
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
 • документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси

АБО

документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, у тому числі рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність чи відомості про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність з погосподарської книги;
виписка з погосподарської книги

Сплатити збір за надання адміністративної послуги (~200 грн.)

За результатами державної реєстрації Ви отримаєте витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Консультацію підготувала Ірина Романюк

Змінюємо місце голосування

Змінюємо місце голосування

Якщо у день виборів 21 липня у Вас запланований відпочинок, і у зв’язку з цим Ви не будете знаходитися за місцем реєстрації, або ж ви студент і зареєстровані у гуртожитку, та не будете у цей день в місті, де навчаєтеся, або якщо у Вас є статус внутрішньо переміщеної особи, то все одно Ви маєте право проголосувати.

Як це змінити місце голосування?

Для зміни місця голосування потрібно до 15 липня включно прийти до найближчого відділу ведення реєстру виборців (переважно це приміщення у державних місцевих адміністраціях та виконкомах міських рад).

✔️З собою потрібно мати паспорт громадянина України.
*Бажаю зробити копію перших двох розворотів паспорта та сторінки з реєстрацією. Адже у деяких відділах немає ксероксу.

 Тимчасову зміну місця голосування від 29 травня 2019 року більше не потрібно підтверджувати додатковими довідками.

Але якщо ви змінили місце голосування на інший мажоритарний округ, то вам дадуть тільки один бюлетень з партійними списками.

🔎 Перевірити себе у Державному реєстрі виборців можна на офіційному веб-сайті
🌐https://www.drv.gov.ua/

Консультацію підготувала Анна Миронюк

Прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум

з 01 липня 2019 року
🔸️для дітей віком до 6 років – 1699 грн
🔸️для дітей віком від 6 до 18 років – 2118 грн
🔹️для працездатних осіб – 2007 грн
🔹️для осіб, які втратили працездатність – 1564 грн

Зміна розміру ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ впливає на зміну розміру:
✅аліментів
допомоги по безробіттю
допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
допомоги одиноким матерям

Наступна зміна розміру прожиткового мінімуму запланована на 01 грудня 2019 року (ст. 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2019)

Консультацію підготувала Ірина Романюк

Встановлення піклування

Встановлення піклування

Піклування встановлюється щодо неповнолітніх та обмежено дієздатних осіб.

Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, яка страждає на психічний розлад, зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, може бути подана членами її сім’ї, органом опіки та піклування, наркологічним або психіатричним закладом.

Отримавши рішення суду, яке набрало законної сили, можна розпочинати
ПРОЦЕДУРУ встановлення ПІКЛУВАННЯ:

отримати ПОДАННЯ органу опіки і піклування (опікунської ради)

💡Невеличка порада: попередньо підготуйте наступний пакет ДОКУМЕНТІВ:
🔹️копії документів, що посвідчують особу заявника та підопічного
🔹️копії картки платника податків заявника та підопічного
🔹️копії документів про доходи і майовий стан зявника
🔹️висновок про стан здоров’я заявника
🔹️довідка про наявність чи відсутність судимості заявника
🔹️копія рішення суду про обмеження дієздатності фізичної особи

✳ звернутися до місцевого суду із ЗАЯВОЮ про ПРИЗНАЧЕННЯ ПІКЛУВАЛЬНИКА

Заяву до суду допоможуть підготувати:
🔸️юридичні клініки
🔸️центри надання безоплатної вторинної правової допомоги
🔸️адвокати

✳Судовий збір НЕ сплачується, оскільки громадяни, які звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб, звільняються від сплати судового збору.

✳Рішення суду, що набрало законної сили (30 днів, якщо НЕ подано апеляційну скаргу) необхідно подати в орган опіки та піклування.

Автори публікації: Назар Грищук, Андрій Янцевич Іван Бєдний та команда ЮК

Юридична консультація підготовлена на матеріалах справи клієнта Юридична клініка юридичного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича про ВСТАНОВЛЕННЯ ПІКЛУВАННЯ над обмежено дієздатною особою. Наразі очікуємо рішення суду.

Виконання судового рішення

Виконання судового рішення

Є два способи виконання судового рішення:
➡️ добровільне
➡️ примусове

СТЯГУВАЧУ потрібно:

1. Отримати у суді ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ/СУДОВИЙ НАКАЗ.
2. Звернутися до ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ/ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ (за адресою державної реєстрації місця проживання БОРЖНИКА) із ЗАЯВОЮ про відкриття ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ (особисто або рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

У ПОСТАНОВІ про відкритиття ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ державний/приватний виконавець установлює строк для ДОБРОВІЛЬНОГО виконання судового рішення.

❗У разі ДОБРОВІЛЬНОГО виконання судового рішення (стягнення періодичних платежів) СТЯГУВАЧ має можливість надіслати ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ разом із ЗАЯВОЮ підприємству, установі, організації, фізичній особі – підприємцю, які виплачують БОРЖНИКУ відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи❗

БОРЖНИКУ:

У разі ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ, сплаті підлягає 10% суми, що фактично стягнута, повернута, або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом.

Автори публікації: студент-консультант юридичної клініки Юрій Сад та КОМАНДА ЮК

Аліменти 18+

Аліменти 18+

Стягнення #АЛІМЕНТИ на утримання повнолітньої дитини🔞, яка продовжує навчання🎓
☝️Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання за денною/заочною формою навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки 👪 зобов’язані утримувати їх до досягнення 2️⃣3️⃣ років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу💰.
⚠️Право на утримання припиняється у разі припинення навчання.
☝️Право на звернення до суду🏛 з #позов_про_стягнення_аліментів_на_утримання_повнолітньої_дитини_яка_продовжує_навчання має той з батьків👨‍👧👩‍👧, з ким проживає дочка👩‍🎓, син👩‍🎓, а також самі дочка, син, які продовжують навчання.
🗂Типовий перелік документів для подачі до суду🏛:
✔копія паспорта (позивача та дитини)
✔копія картки платника податків
✔копія рішення суду про розірвання шлюбу/свідоцтво про розірвання шлюбу
✔копія рішення суду про стягнення аліментів
✔копія свідоцтва про народження дитини
✔довідка з закладу освіти про те, що дитина перебуває на навчанні
✔копія договору про надання освітніх послуг та квитанцій
✔ ін.

❇️Судовий збір у справах про стягнення аліментів НЕ справляється.

Автори публікації: @ЮрійСад та #команда

X