Права внутрішньо переміщених осіб
Права внутрішньо переміщених осіб

В Україні гострою залишається проблема забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. Тому, студентка-консультантка Навчально-практичної лабораторії «Юридичної клініки» Університету державної фіскальної служби України Ольга Береженна підготувала консультацію щодо прав внутрішьо переміщених осіб.

Внутрішньо переміщеною особою (далі – ВПО) визнається громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка покинула своє місце проживання унаслідок або для уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства та порушень прав людини.

Особа набуває правового статусу внутрішньо переміщеної особи через поставлення на облік в структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад за місцем фактичного проживання в Україні, про що видається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи («довідка переселенця»).

Заборона дискримінації

Відповідно до Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», внутрішньо переміщені особи користуються тими ж правами та свободами відповідно до Конституції, законів України та міжнародних договорів України, як і інші громадяни України.

Забороняється дискримінація внутрішньо переміщених осіб під час здійснення ними будь-яких прав і свобод на підставі, що вони внутрішньо переміщені особи.

Водночас, законодавство встановлює низку спеціальних прав і обов’язків для внутрішньо переміщених осіб.

Переселенці мають право:

 1. На отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.

Допомога оформляється і виплачується в порядку і на умовах, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України № 505 від 01.10.14. «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг».

Допомога призначається для сім’ї та виплачується одному з її членів у таких розмірах:

– для осіб з інвалідністю I групи та дітей-інвалідів – 130 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

–для осіб з інвалідністю II групи – 115 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

–для осіб з інвалідністю III групи – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб;

–для працездатних осіб – 442 гривні на одну людину.

17 січня 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив підвищення розміру адресної допомоги непрацездатним особам (пенсіонерам і дітям), який тепер становитиме 1000 гривень на місяць. Також для всіх без винятку сімей вимушених переселенців збільшується граничний розмір загальної суми грошової допомоги в 3000 гривень на місяць, і в 5000 гривень для багатодітних сімей.

 1. На отримання всіх соціальних виплат і соціального забезпечення, встановлених законодавством для громадян України – за наявності довідки переселенця.
 2. Для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, державне соціальне страхування у разі безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинило втрату працездатності, на отримання соціальних послуг і соціальної допомоги здійснюється за місцем фактичного проживання таких осіб і поставлення на облік, що підтверджується довідкою.
 3. Право на отримання статусу безробітного.

Внутрішньо переміщена особа, яка звільнилася з роботи, за браку документів, що підтверджують факт звільнення, періоди трудової діяльності та страхового стажу, має право зареєструватися як безробітна й отримувати допомогу з безробіття, соціальні та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у разі безробіття відповідно до законодавства. До отримання документів і відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога з безробіття таким особам призначається в мінімальному розмірі, встановленому законодавством у разі безробіття.

 1. На оформлення документів, що засвідчують особу, за місцем фактичного проживання.

Відповідно до чинного законодавства, паспорт громадянина України (ID-картку) можна оформити в територіальному підрозділі Державної міграційної служби України або Центрі надання адміністративних послуг за зареєстрованим місцем проживання (пропискою). За умови наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи документи для оформлення паспорта можна подавати за місцем фактичного проживання в Україні відповідно до довідки.

 1. Право на продовження здобуття певного освітнього рівня (дошкільна, шкільна, середньо-спеціальна, вища освіта) на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування.
 2. Право на отримання соціальної стипендії студентами-переселенцями.

Соціальна стипендія призначається і виплачується в порядку і на умовах, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України № 1045 від 28.12.2016 р. «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».

Розмір стипендії становить: студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації – 890 гривень; студентам (курсантам) вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – 1180 гривень.

Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії та набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їхнім вибором.

 1. Право на участь в державній програмі «Доступне житло».

Внутрішньо переміщені особи, якщо такі громадяни не мають у власності іншої житлової нерухомості крім тієї, що розташована на тимчасово неконтрольованій території, мають право брати участь у державній програмі «Доступне житло».

Програму «Доступне житло» реалізовує Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» через свої регіональні управління. Розмір державної допомоги на придбання власного житла за програмою становить 50% вартості житла, розрахованої з урахуванням нормативної площі та граничної вартості 1 кв. м.

Внутрішньо переміщені особи мають право отримати державну підтримку для забезпечення доступним житлом в межах області (міста Києва) фактичного проживання згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 1. Право на реєстрацію підприємницької діяльності за місцем фактичного проживання на території України.

Реєстрація внутрішньо переміщеною особою юридичної особи або реєстрація як фізичної особи-підприємця, а також реєстрація припинення підприємницької діяльності проводиться за місцем фактичного проживання такої особи у відповідному територіальному органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію (Центр надання адміністративних послуг або державний реєстратор) без вимоги наявності довідки про реєстрацію внутрішньо переміщеної особи.

 1. Право голосувати на виборах і референдумах.

Внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах і референдумах способом зміни місця голосування на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Для цього переселенцю необхідно подати в орган ведення Державного реєстру виборців мотивовану заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці або адреси, за якою він бажає проголосувати. До заяви необхідно додати копію довідки переселенця.

 1. Право на сприяння в наданні кредитів на придбання земельних ділянок і житла.

Зараз ПАТ «Ощадбанк» надає цільовий кредит на житло для внутрішньо переміщених осіб. З умовами кредитування можна ознайомитися на офіційному сайті банку. Серед переліку обов’язкових документів для надання кредиту – довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 1. Право на отримання комунальних послуг.

Держава гарантує зареєстрованим внутрішньо переміщеним особам право на отримання комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу в місцях компактного поселення (містечках зі збірних модулів, гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях тощо) за відповідними тарифами, встановленими на такі послуги й товари для населення.

 1. Право на безкоштовне тимчасове проживання.

Внутрішньо переміщені особи мають право на забезпечення органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) упродовж шести місяців з моменту поставлення на облік внутрішньо переміщеної особи, водночас для багатодітних сімей, інвалідів, людей похилого віку цей термін може бути продовжений.

 1. Інші права переселенців, встановлені законом «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»:

–право на єдність сім’ї;

–право на сприяння органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів приватного права в пошуку та возз’єднанню членів сімей, які втратили зв’язок внаслідок внутрішнього переміщення;

–право на інформацію про долю і місце перебування зниклих членів сім’ї та близьких родичів;

–право на безпечні умови життя і здоров’я;

–право на достовірну інформацію про наявність загрози життю і здоров’ю на території покинутого місця проживання, а також місця тимчасового проживання, стан інфраструктури, довкілля, забезпечення прав і свобод;

–право на створення умов для постійного або тимчасового проживання внутрішньо переміщеної особи;

–право на сприяння в переміщенні рухомого майна внутрішньо переміщеної особи;

–право на сприяння в поверненні на попереднє місце проживання;

–право на забезпечення лікарськими засобами у випадках і порядку, визначених законодавством;

–право на влаштування дітей в дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;

–право на отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;

–право на надання необхідної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров’я;

–право на проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їхнє поновлення та анулювання за місцем перебування внутрішньо переміщеної особи;

–право на безплатний проїзд для добровільного повернення до свого покинутого місця проживання у всіх видах громадського транспорту в разі припинення ситуації, яка спричинила таке переміщення;

–право на отримання гуманітарної та благодійної допомоги.

Внутрішньо переміщені особи зобов’язані:

 1. Повідомляти про зміну місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад за новим місцем проживання упродовж 10 днів з дня прибуття на нове місце проживання.
 2. Повідомляти про повернення на покинуте місце проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах не пізніш як за три дні до дня від’їзду.
 3. У разі виявлення надання внутрішньо переміщеною особою явно неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік – відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів унаслідок реалізації прав, передбачених чинним Законом.
 4. Для переселенців-пенсіонерів встановлено обов’язок проходження фізичної ідентифікації в Ощадбанку (для власників електронних пенсійних посвідчень – перші два рази – що шість місяців, надалі – що 12 місяців; для власників звичайних платіжних карток банку – що 3 місяці з дня відкриття рахунку).

Підготувала консультацію

Береженна Ольга, студентка-консультантка НПЛ «Юридичної клініки» УДФСУ

Права внутрішньо переміщених осіб

24 коментарі до “Права внутрішньо переміщених осіб

 • 29.04.2022 о 19:46
  Постійне посилання

  Доброго дня.
  Чи слід повертати довідку при візїзді у разі повернення на постійне місце проживання? Дякую.

 • 03.05.2022 о 17:34
  Постійне посилання

  Доброго дня.
  Чи слід повертати довідку при виїзді у разі повернення на постійне місце проживання? Дякую.

 • 07.05.2022 о 15:00
  Постійне посилання

  Якщо людина працює дистанційно,отримує зарплату, і оформила допомогу як ВПО, чи не буде це порушенням?

 • 22.06.2022 о 15:40
  Постійне посилання

  добрий день ,маю довідку переселенця від 04,02,2015р,,та виплат не отримував і не отримую куди не звертався кажуть закон прийняли,,мабуть так україна дбає про своїх громадян чи я помиляюсь,.до війни пропрацював 23 роки та чесно сплачував податки та всі збори, а зараз що ,,,,,

 • 26.07.2022 о 14:27
  Постійне посилання

  Я маю статус ВПО з 2015 року. Чи можу я змінити місце реєстраціі і отримувати соціальні виплати в іншому регіоні Украіни. Бо мені відмовили в отриманні виплат за новим місцем реєстраціі

 • 27.07.2022 о 12:46
  Постійне посилання

  Доброго дня!При оформленні документів у мене забирають документ МСЕК про інвалідність сина!Повертати не збираються,на підставі,що їм потрібен орегінал.Але паспорт не забирають!я тільки ксерокопію!А мені кажуть,що повинна їхати в МСЕК і робити дублікат!Вони в своєму праві?І навіщо це робиться?

 • 02.09.2022 о 10:03
  Постійне посилання

  Чи має право ВПО працювати за місцем прописки у місті, а стояти на обліку як ВПО в області?

 • 26.10.2022 о 22:52
  Постійне посилання

  Чи має право ВПО працювати, чи бути на 2/3, за місцем прописки у місті, а стояти на обліку як ВПО в іншому місті?

 • 11.12.2022 о 23:11
  Постійне посилання

  Доброго дня. Підкажіть будь ласка,при переїзді у іншу область і переестрації статусу ВПО треба зніматися з обліку та брати справку?

 • 19.12.2022 о 18:54
  Постійне посилання

  Чи можу я оформити впо якщо прописана в селі де є обстріли, але проживаю в місті Полтава більше 10 років і маю сім’ю, роботу?

 • 26.12.2022 о 11:41
  Постійне посилання

  Доброго дня,чи має право особа на отримання допомоги ВПО, якщо її помістили в будинок для престарілих на повне державне забезпечення.Дякую за увагу.

 • 16.01.2023 о 19:25
  Постійне посилання

  Як змінити карту для виплат на карту іншого банку,я ВПО

 • 21.01.2023 о 00:35
  Постійне посилання

  Якщо людина працює дистанційно,отримує зарплату, і оформила допомогу як ВПО, чи не буде це порушенням?

 • 25.01.2023 о 15:45
  Постійне посилання

  Я пенсіонерка, інвалід ІІ групи. Зареєстрована в місті, що не входить до зони бойових дій, але фактично вже 3 роки проживала в місті зони активних бойових дій. Вимушена була евакуюватись у зв”язку з постійними обстрілами. Отримала Довідку переселенця, але у виплаті допомоги відмовлено, посилаючись на місце прописки. Чи правильно це, адже снаряди летять не по місцю прописки, а по місцю фактичного проживання?

 • 20.02.2023 о 15:01
  Постійне посилання

  Чи потрібно сплачувати комунальні послуги за квартиру з якої виїхала, зареєстрована як ВПО в іншій області?

 • 03.03.2023 о 22:54
  Постійне посилання

  До війни я проживала в місті, з початку війни виїхала за межи міста в село. До роботи їзжу 1час на приміському автобусі. Оформлення як впо по тимчасовому місцю проживання в селі і проживаю там . На роботі сказали що на впо я не маю права. Надо вирішити впо чи робота.

 • 03.04.2023 о 20:33
  Постійне посилання

  Доброго дня.
  Чи слід відміняти статус ВПО у разі повернення на постійне місце проживання? Та на скількі днів можливо повернутись до постійного місця проживання? Дякую.

 • 24.07.2023 о 16:45
  Постійне посилання

  Доброго дня!
  Будь ласка, скажіть, чи повинна я сплачувати за домофон, коли я отримала статус ВПО і моєю квартирою ніхто не користується? Чи є якісь документи, постанови, на які можна послатися компанії -постачальника послуг, яка не хоче приймати до уваги цей факт? Я одинока пенсіонерка. Дякую.

 • 23.11.2023 о 19:28
  Постійне посилання

  Підкажіть будь ласка. Я була впо, але у травні 2022повернулась додому, ми пішли в міськрад написали бумагу, що виїзджаїмо. Але гроші ще йшли до 2023року січня місяця, в січні також прийшли, і я в дії скасувала довідки переселенців. Потрібно повертати ці гроші? Нічого не розумію-писали щоб зняли, нас не зняли з статусу впо чомусь, склали гроші, тепер цю суму повинні повернути?

 • 29.01.2024 о 16:27
  Постійне посилання

  Доброго дня, мы були з онуком переселенцями з березня по квітень. У травні приїхали додому, відновлювати житло. Але ще до січня йшла виплата, хоча заяву я писала в сільській раді про виїзд і скасування впо. Гроші 5000 грн йшли, думала червоний хрест. Чи потрібно ці гроші повертати? І в який спосіб, якщо пенсія 3000грн.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X