Правове забезпечення працевлаштування іноземців та осіб без громадянства
Правове забезпечення працевлаштування іноземців та осіб без громадянства

Юридична клініка “LIBERTA” Тернопільського національного економічного університету  підготувала правову консультацію щодо надання роз’яснення та перелік необхідних документів для працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

 1. Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох і більше) роботодавців, за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на кожній посаді (стаття 42 Закону України “Про зайнятість населення”).

Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – дозвіл) – документ, який надає право роботодавцю тимчасово використовувати працю іноземця або особи без громадянства у порядку, встановленому законодавством України (стаття 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»).

 1. Категорії іноземців та осіб без громадянства для працевлаштування яких необхідно отримати дозвіл

Роботодавець отримує дозвіл для таких категорій осіб (якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України):

 • відряджені іноземні працівники;
 • внутрішньокорпоративні цесіонарії;
 • іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

При цьому, роботодавець може отримати дозвіл, за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як:

 • п’ять мінімальних заробітних плат — іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах, визначених у статтях 34, 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону України «Про освіту»;
 • десять мінімальних заробітних плат — для всіх інших категорій найманих працівників .
 1. Особливими категоріями іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні, є:
 • іноземні високооплачувані професіонали;
 • засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні;
 • випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
 • іноземні працівники творчих професій;
 • іноземні ІТ-професіонали.
 1. Категорії іноземців та осіб без громадянства працевлаштування яких здійснюється без дозволу

Без дозволу здійснюється працевлаштування:

 • іноземців, які постійно проживають в Україні;
 • іноземців, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;
 • іноземців, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні;
 • представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;
 • працівників закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні;
 • спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом;
 • працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;
 • працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;
 • священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;
 • іноземців, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
 • іноземців, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у закладах фахової передвищої та вищої освіти на їх запрошення;
 • інших іноземців у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 1. Порядок отримання дозволу та продовження його дії

Куди звернутись?

Для отримання дозволу роботодавцю необхідно звернутись до регіонального центру зайнятості.

Строк звернення

Заява про продовження дії дозволу подається роботодавцем до регіонального центру зайнятості не пізніш як за 20 календарних днів до закінчення строку дії такого дозволу.

 1. Необхідні документи

Для отримання дозволу роботодавець подає такі документи:

У випадку працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавці додатково подають такі документи:

Окремі категорії іноземців та осіб без громадянства Документи
для випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів копія диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку
для іноземних працівників творчих професій нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право)
для відряджених іноземних працівників копія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг)
для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем або особою та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні
для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні
 1. Порядок розгляду документів

Регіональні центри зайнятості здійснюють перевірку заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення її розгляду протягом наступного робочого дня після прийняття заяви.

 1. Строки розгляду документів

Рішення про видачу дозволу приймається протягом 7 робочих днів з дня отримання відповідної заяви (рішення про продовження строку дії дозволу або про внесення змін до нього приймається протягом 3 робочих днів).

 1. Вартість

Розмір плати за видачу або продовження дії дозволу залежить від строку, на який видається відповідний дозвіл.

Строк, на який видається дозвіл Розмір плати
дозволи, що видаються на строк від одного до трьох років або їх дія продовжується на такий строк шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи¹
дозволи, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно або їх дія продовжується на такий строк чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи*
дозволи, що видаються на строк до шести місяців або їх дія продовжується на такий строк два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи*

¹прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2020 року становить 2027 грн. гривні (стаття 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»).

Відповідальність за порушення законодавства у сфері працевлаштування іноземців та осіб без громадянства

Частиною п’ятою статті 53 Закону України “Про зайнятість населення” передбачено накладення штрафів на роботодавця у випадку порушення встановленого законом порядку працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Так, у разі застосування роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства:

*на умовах трудового або іншого договору без дозволу, стягується штраф за кожну особу у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення;

*на інших умовах, ніж ті, що передбачені дозволом, або іншим роботодавцем, стягується штраф за кожну особу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Правове забезпечення працевлаштування іноземців та осіб без громадянства

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X